ଅଁଳା ମଞ୍ଜିର ଉପକାରୀତା

ଭୁବନେଶ୍ବର ( ୦୨ /୦୩, ପିପିଏଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍) : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଁଳା ବହୁତ୍ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଆୟୁର୍‌ର୍ବେଦରେ ଅଁଳା ବେଶ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଅଁଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଅନେକ୍ ରୋଗବେମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଭିଟାମିନ୍‌’ସି’,ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ , ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ପୋଟାସିୟମ୍‌, ଆଇରନ୍‌, କ୍ୟାଲସିୟମ୍‌, ଫାଇଭର, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ଭିଟାମିନ୍‌’ଏ’, ‘ବି’ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭଳି ଗୁଣକାରୀ ତତ୍ୱ ଭରି ରହିଥାଏ । କେବଳ ଅଁଳା ନୁହେଁ ବରଂ ତାର ମଞ୍ଜି, ଛାଲି, ପତ୍ର , ଚେର ସବୁକିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଅଁଳାର ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଁଳା ମଞ୍ଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ।ଅଁଳା ମଞ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ତ୍ୱଚା କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ, ତାହା ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଅଁଳା ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡକୁ ନଡିଆ ତେଲରେ ମିଶାଇ , ତ୍ୱଚାରେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଆସିବା ସହ ସଂକ୍ରମଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ।ଅଁଳା ମଞ୍ଜିର ଗୁଣ୍ଡ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା , ଆଖି ଜାତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯେପରିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବା, ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଆଖି ଜଳିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ।ଅଁଳା ମଞ୍ଜି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କାଶ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ , ଏହା ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ମଜବୁତ୍ କରିଥାଏ ।ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଜ୍ୱର ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ ।

ରିପୋର୍ଟ – ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ଭୂୟାଁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *