ଭୋଜନ ଶେଷରେ କାହିଁକିମିଠା ଖାଇବା

ଭୁବନେଶ୍ୱର (୧୬ /୦୨,ପିପିଏଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ):ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ,ଖାଇବା ପରେ କିଛି ମିଠା ଖାଇବା କଥା | ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶେଷରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଥାନ୍ତି | ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ରେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଶେଷରେ ମିଠା ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି |ଭୋଜନ ଶେଷରେ କାହିଁକି ମିଠା ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା| ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ,ବାହାରେ ,କୌଣସି ଧରାନୀକା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୋଜିରେ ସବୁଠି ଭୋଜନର ଆରମ୍ଭ ରାଗ କିମ୍ବା ଲୁଣୀରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଏସ୍ରେ ମିଠା କହିଯାଇଥାଏ | ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଗ ଖାଇବା ଯୋଗୁ ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ପଚାନା ତତ୍ୱ ଠିକ ଭାବରେ ସଂଚାଳନ ହୋଇଥାଏ | ଶେଷରେ ମିଠା ଖାଇବା ଖାଇବା ଯୋଗୁ ଅମ୍ଳ ର ତୀବ୍ରତା କାମ ହୋଇଥାଏ |ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଏସିଡ଼ିଟି ବା ଜ୍ବଳନ ହୋଇଥାଏ |ଭଜନ ପରେ ଆମକୁ ଶୋଷ ହୋଇଥାଏ |ଆମେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଛା କରାଇଥାଉ |ତେବେ ଖେଈବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ |କାରଣ ଏହା ଆମର ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉପରେ କାହାରପ ପ୍ରଭାବ ପାକିଥାଏ |ତେଣୁ ଖାଇବା ମଦ୍ୟ ବାଳ ଭାବେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ |

ରିପୋର୍ଟ – ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ଭୂୟାଁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *